Imgur


Posted by TLN ..172..17.38 on Jun 13, 2019 at 09:30:12:

Vo imgur tnh upload hnh lấy link dn ln đy cho tinh coi hnh đi cruise, m vo mới thấy hnh của TLN bỏ trg đ nhiều người comment gh qu. Mới delete hết hnh trg đ rồi, kể cả hnh chụp foods m cũng bị bad comments nữa mới khiếp

Flicker th limit 1000 upload m acct của TLN reached limit rồi nn ko bỏ thm được nữa, m ton hnh TLN cần giữ lại v của mấy người nhiếp ảnh gia hồi xưa chụp xong tặng TLN bỏ trg đ ko thể delete mấy hnh ny uổng lắm

C ai biết chỗ no bỏ hnh lấy link được ko?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]