Re: [thơ thời đọc Kim Dung] trang điểm


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 04, 2018 at 07:48:53:

In Reply to: Re: [thơ thời đọc Kim Dung] trang điểm posted by Z on Nov 03, 2018 at 18:10:48:

ha ha ha

C Gi Đồ Long c ho thượng ti vải Ni Khng Được , 1 trong Ngủ Tản Nhn của Ma Gio !

Lục Mạc Thần Kiếm c Bao Bất Đng l bộ Hạ của M Dung Cng Tử ở đất C T - Bao Bất Đng hay rống "Khng được đu l khng được đu như đằng kia honhoang hay rống gọi tn em mi hết cơn m ny !

Ối ối KT ơi l ch ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]