Phương Khánh thắng giải Miss Earth


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 03, 2018 at 23:31:48:

Nghe tin này tự nhiên tôi nhớ bác tinh, phải bác tinh c̣n post trong đây thế nào cũng nói về vụ này. Nghe nói đây là lần đầu tiên VN thắng 1 giải "Miss" có tiếng tăm của thế giới.

Hôm trước tới giờ không biết đă bao nhiêu người hỏi tới bác tinh, hy vọng bác ấy sẽ sớm động ḷng, bớt chút thời giờ rong chơi bốn bể mà quay vào đây "say hi" :)

Cô Phương Khánh này có người anh tên là Phương Khanh, đàn ông nhưng lại là chuyên gia trang điểm. Nên cô này đi mà có anh trai đi theo để phụ giúp vừa về trang điểm, vừa về tinh thần (t́nh thân) luôn.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]