Re: Bc Lz, lv ơiii .....


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 11, 2019 at 10:38:32:

In Reply to: Re: Bc Lz, lv ơiii ..... posted by honhoang on Jan 11, 2019 at 10:28:35:

hh biết khng?? Tối hm qua trước khi đi ngủ, hai chu nội gi gọi phone: Happy Birthday b nội!...Happy Birthday b nội! Happy Birthday ba nộii!...Happy Birthday b nộiii!
ak ngủ ngon v sng nay cn vui đ:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]