Re: Bác Lz


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 03, 2018 at 23:25:45:

In Reply to: Re: Bác Lz posted by :{ ) on Nov 03, 2018 at 10:00:02:

:)

Thank you bác Ria. Định nói tôi nợ bác một chai rượu ngâm scorpion, nhưng mà nghĩ lại không biết đi đâu bắt scorpion về ngâm rượu cho bác :) C̣n mua ở VN th́ không biết ngoài scorpion ra c̣n có ǵ khác nữa không :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]