Re: Tơi tả


Posted by TLN ..172..22.134 on Feb 13, 2020 at 11:38:37:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by áikhanh on Feb 13, 2020 at 11:32:08:

He mới mua nhà phải sửa chữa lặt vặt nhiều lắm, thêm ba he sang chơi nên tuần này 2 đứa ko gặp nhau chị ơi. Mà TLN cũng ko muốn gặp, sợ ây bệnh cho he th́ khổ

Nếu sáng mai dậy mà t́nh trạng như vậy th́ TLN sẽ nghỉ thôi. Cám ơn chị akMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]