Re: Tặng anh Bờm


Posted by b ..73..180.33 on Mar 12, 2019 at 13:36:13:

In Reply to: Re: Tặng anh Bờm posted by DG on Mar 12, 2019 at 12:52:03:

ha ha ha

Chăn tru c thu' chăn tru cho nn c bi ht Em B Qu lừng danh 1 thơ`i !

Cứt tru thơm mi la mạ cỏ xanh
mi thơm ngọt ngo ca dn dả đồng la !

Than i ! TỪ ngy qua Mẽo mi thơm phn tru khng tm ra nữa !
Chọt buồn tưởng nhớ qu cha đất tổ !

Năm ngoi về qu thăm bu gi - con tru gi năm xưa kh^ng cn nữa - n đ qua đời - 1 đời tru b nho.c nha(`n - gh thăm mộ n tớ khc rấm rức - Thắp 1 nn hương tưởng nhớ con tru thời thơ ấu
tu*o*?ng chu*`ng nhu* no' co`n dda^u dda^y !

No' la` tra^u gia`nhu* kho^ng khoa'i co? no'n nhu* ca'c chu' ba'c to*' !

Va` tu*` ddo' to*' mo*'i ngo^. ra ra(`ng tra^u bo` o*? vu`ng que^ VN tha^n thie^'t vo*'i ddo^`ng ruo^.ng ho*n ca? na.n be` o*? xu*' Me~o !

Oa'i oa'i Ba Ca` La(m o*i la` ca'o o*i !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]