Re: tory burch purse


Posted by Q ..192..191.10 on Dec 02, 2019 at 11:15:56:

In Reply to: Re: tory burch purse posted by DG on Dec 02, 2019 at 11:09:03:

ci nhỏ chắc dễ thương hơn hả, đi party đu cần to đi chợ th cần bao nhiU 1 c'ai vậy, chắc mnh cũng mua 1 ci sắp đi company holliday party quần o th`i đẹp m bp th xấu, tinh mang c'ai gucci nhỏMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]