Re: Q ơi


Posted by Q ..192..191.10 on Dec 02, 2019 at 10:56:39:

In Reply to: Re: Q ơi posted by DG on Dec 02, 2019 at 10:48:00:

mnh c mua 1 ci tory burch rồi, cai đ bị rch 1 miếng dưới gấu họ bn rẻ, mnh về ln lai v o cũng di sẵn nn ok
thi cho ci khc defect họ bn re mnh mua chứ mnh cũng khng muốn bỏ ra nhiều tiền quMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]