Re: Tru


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 12, 2019 at 13:41:56:

In Reply to: Tru posted by Bờm on Mar 12, 2019 at 13:39:00:

tuỏng khi con tru qua đời dn lng ha nhau lm thịt tru ăn uống trong ba ngy tết :) cứ như bn đy, đu.ng chết con nai, ng` ta dư`ng lại đem nai về nh chia nhau ăn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]