Re: Tru


Posted by Bờm ..73..180.33 on Mar 12, 2019 at 13:47:04:

In Reply to: Re: Tru posted by DG on Mar 12, 2019 at 13:41:56:

ha ha ha

No ! Con tru gi của tớ - gi lắm - ngy tớ ra đi n buồn v khc !

Tớ thương n nn cho tie^`n va` dặn cc ch bc cho no' dưởng gi !
N chết được chn cất - khng phải xả thịt !

Tru b ở VN thn thiết như ch bn xứ MẽO vậy !

i ối DG ơi l htc ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]