Re: Bữa trưa đơn giản


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 12:06:16:

In Reply to: Re: Bữa trưa đơn giản posted by áikhanh on Feb 13, 2020 at 12:04:06:

em mua ở restaurant đó chị, nhờ hôm qua nhóc đ̣i ăn Cajun seafood nên mẹ nó đuọc 1 món ngon, chứ toàn chơi rau luột, trứng luột vo*'i co*m, không ngụi lái hihihi (không sauce ǵ hết, ăn lạt)

bịnh lụi có lan tràn hết ngụi em rồi, chỉ thích xem phim thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]