Re: Kim Cổ


Posted by B ..73..180.33 on Nov 04, 2018 at 14:01:59:

In Reply to: Kim Cổ posted by Bờm on Nov 04, 2018 at 13:47:07:

ha ha ha


Trong uống rượu, Kim Dung là dân sành sỏi, biết thưởng thức, mượn chén rượu để tṛ chuyện. So với Tổ Thiên Thu - bậc thầy thẩm rượu, đám nhân vật chính của Cổ Long chỉ là nhũng đệ tử của Lưu Linh không hơn không kém. Kim Dung dùng rượu để kết giao, Cổ Long dùng rượu để quên sầu. Người ta nói ngày Cổ Long chết, đám bạn chí cốt không mang hoa đến, mà mỗi ông vác một chai Hennessy, cứ thế mà rót xuống mồ, rồi lại mang 48 chai khác chôn theo Cổ Long, tượng trưng cho 48 năm sống trên đời, cùng lời phúng điếu bi thương: “Tiểu Lư Phi Đao thành thất truyền, nhân thế hết gặp Sở Lưu Hương.”Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]