Re: Bc Lz, lv ơiii .....


Posted by TLN ..172..16.226 on Jan 11, 2019 at 11:57:18:

In Reply to: Bc Lz, lv ơiii ..... posted by ikhanh on Jan 11, 2019 at 09:32:41:

Fri thấy chị ak ro gọi rộn rng gh 🙃

Happy belated Birthday chị ak. Chc chị lc no cũng hạnh phc bn ax phệ của chị v cc con chu, chc cho vườn hoa lan chị lun tươi thắm nhất l vo dịp xun về 😉Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]