Re: My


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 14, 2018 at 09:34:09:

In Reply to: Re: My posted by My on Sep 14, 2018 at 09:19:44:

My ui,,, hong phải họ ni phi l,,, rồi mnh cũng ni n phi l lun ngoại trừ c đức tin ....


tn muốn đem chuyện cho nguoi dưng muợn tiền của KT ra ni, nhưng thi, sẽ đụng chạm tới nhieu nguoi, va1 thnh ra mnh đang xt đan nguoi khc ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]