Re: Hôm nay


Posted by Lz++ ..107..116.86 on Oct 10, 2018 at 09:25:37:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by tn on Oct 10, 2018 at 08:51:52:

Nói đùa chọc bác thôi, chứ mấy cái này khó nói lắm. Đứa nó có cái genes kén ăn th́ ḿnh cũng chịu thua.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]