Re: gởi tinh, anh CH


Posted by MSP ..64..120.178 on Nov 30, 2018 at 13:57:43:

In Reply to: Re: gởi tinh, anh CH posted by DG on Nov 30, 2018 at 13:48:42:

MSP phải lo rửa ráy cho mẹ mỗi lần mẹ đi restroom lúc mà MSP ở trong nhà thương (khi ḿnh có ở đó th́ nurse không làm đâu, cái ngày mẹ lên bàn mổ, nurse suppose clean mẹ bằng giấy đặc biệt mà nó cũng không làm, tới lúc đưa xuống pḥng mổ, nurse ở đó hỏi người ta clean your mom chưa th́ MSP nói chưa cái họ đưa cho 6 cái packages giấy special kêu mày clean cho mẹ mày đi)
Mẹ MSP bị mổ ruột nên mấy ngày đầu đi ra máu không à, sau đó clear liquids diet th́ đi hoài và mỗi lần đi là phải lau chùi, tay her dây nhợ lung tung nên MSP phải làm. DG làm có 1 ngày mà than rồi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]