Re: bịnh hay b́nh thụng


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 30, 2018 at 13:55:33:

In Reply to: Re: bịnh hay b́nh thụng posted by honhoang on Nov 30, 2018 at 13:49:48:

em đâu thấy khó chịu …
chỉ thấy ḿnh sài phí quá (như mua chiếc nhẫn - 1, 2 ngàn) trong khi cháu hắn chạy xe cũ …. tự du*ng có cái suy nghĩ đó trong khi ḿnh làm cực th́ ḿnh nên đuọc huỏng, right ?? tự du*ng nghĩ rùi lại nghĩ , thế thôi …. em cũng hay cho tiền cháu hắn, $100 here and thereMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]