Re: hỏi về clothes


Posted by TLN ..172..16.226 on Jan 11, 2019 at 12:01:38:

In Reply to: Re: hỏi về clothes posted by DG on Jan 11, 2019 at 11:59:33:

Kệ he chớ. He ni cứ ni chị mua cứ mua. He cn hỏi chị bao giờ em tnh mặc đồ lt ra đường, chị ni mặc đồ lt ra đường mỗi ngy m anh ko biết sao hehehe đố Ght biết he phản ứng thế no heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]