bac Lz


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 14, 2018 at 08:52:41:


"C̣n nữa, công giáo bây giờ chỉ là thiểu số trong số những người Christians (chỉ là 1 trong ba ḍng chính). Những người kia họ cũng là Christians, họ cũng thờ chúa Giê su, họ cũng có giáo lư của họ (nói chung giống, chỉ có chỗ khác với giáo lư Catholics phần "tự luận"). Những người theo Orthodox hoặc Protestant, họ cũng sùng đạo như ai vậy. Có ǵ để đảm bảo giáo lư của họ (phần khác với Catholics, ví dụ cho phép linh mục được có gia đ́nh) là sai? (Chúa có nói linh mục không được lấy vợ đâu). "

Orthodox and Catholics rat giống nhau, c̣n Protestant th́ chia ra rat nhieu giáo phái ...

tn nói về Linh Mục có vợ và khong có vợ trong đạo CG nha,

ngày xưa th́ Linh Mục đuợc quyền có vợ, có con, có tài sản riêng, đuợc cấp đất ruộng .... những cái này đưa đến chuyện cha truyền con nối, lấy của nhà thờ về làm của ḿnh, giàu có,, khi giàu có th́ quyền hành trong tay cũng cao theo ..... -----> nhieu nguoi thich làm Linh Mục .... -----> rất nhieu bê bối trong giáo hội ............

dó là 1 trong những lư do tại sao giáo hội Công Giáo chấm dứt chuyện các LM có g/d (tn quên vào thời điêm nào rồi)..... GH muốn những nguoi đă quyết định dùng hết cuộc dời cho Chúa phục vụ tha nhân th́ phải dành hết thời gian, trí khôn ... tat cả vào 1 việc ...

sau đó th́ GHCG phát triển rat mạnh v́ các LM khong bận rộn g/d, khong vuớng bận ai,, LM có thể ra đi bất cứ nơi đâu, vào những nuớc nghèo, phục vụ nguoi nguoi bệnh ........... và co' the^? so^ng chết ba^'t cu* no*i na`o .....

Dda^y la` lua^.t rie^ng cu?a GHCG, khong e'p ai ddi tu ca?, co' quye^`n cho.n A, B, C, nhu*ng cho.n 1 dde^? de^~ da`ng hoa`n tha`nh su*' me^.nh cu?a mi`nh,,,
1 nguoi binh thuo*ng la^p g/d cu~ng phu.c vu. Chua' dduo*.c ..... ta.i sao pha?i ddo`i ho?i vu*a` co' g/d vu*`a la`m LM, chi va^.y ????????

va`i lo*`i vo*'i ba'c, ta.i tn tha^'y ba'c hay tha('c ma('c chuye^.n LM khong dduo*.c co' vo*. trong dda.o CG.

ca'm o*n da~ la('ng nghe, :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]