Re: Bác Laozi


Posted by :{ ) ..73..80.54 on Mar 21, 2020 at 09:18:24:

In Reply to: Re: Bác Laozi posted by DG on Mar 20, 2020 at 21:41:21:


Làm vậy ác quá. Thà làm như cô Q, đem tặng bạn bè.

Hôm trước cô ấy viết (đại khái) "Lúc này mà ai cho ḿnh 1 cuộn toilet paper th́ mới biết đó là người tốt ..." làm tôi mắc cười hoài.

Nhà cô đông, đă "trữ" đủ giấy chưa ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]