Re: lạnh teo


Posted by TLN ..172..17.38 on Jun 12, 2019 at 20:50:59:

In Reply to: lạnh teo posted by DG on Jun 12, 2019 at 20:37:21:

Th c hot boy rồi đ cn than g nữa hehehe

Nghe c vẻ l Ght had fun phải ko?

Mấy đứa chu chị m Hawaii lắm, tại biến ấm m thời tiết dễ chịu ko bị humid như central americaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]