Re: gp


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 11:39:55:

In Reply to: Re: gp posted by CTC on Mar 12, 2019 at 11:31:07:

Sorry CTC nha,
Mnh đang ở net đ CTC
Mnh nghĩ CTC khng c hỏi nghim tc m v đy giỡn cho vui thi hihihi

Đợi cc bạn khc rảnh sẽ v cho CTC kiến nghim tc nha
Chc CTC may mắn :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]