Re: tui đu c hận th g với ....


Posted by PV ..107..216.153 on Jun 13, 2019 at 09:50:50:

In Reply to: Re: tui đu c hận th g với .... posted by Drama King on Jun 13, 2019 at 09:44:00:

Sao m hỏi v duyn cn hơn cả HA vậy ?
Khi đi vượt bin tị nạn, co nh ta ln mấy tuổi m c cch hnh xử y như 1 teen nơi phố ảo ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]