Houston Texans thắng Denver Broncos chiều nay 19 - 17


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 04, 2018 at 16:29:13:

Sau khi khởi đầu ma bng 2018 với tỉ số 0 thắng 3 thua (0-3) th Texans thắng lin tiếp 6 trận [6-3) v đang dắt đầu trong ba?ng AFC South

hihi Go Texans ! Go Texans !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]