Re: zipper


Posted by Q ..136..9.10 on Sep 14, 2018 at 09:42:37:

In Reply to: Re: zipper posted by DG on Sep 14, 2018 at 08:50:50:

yeah nhiều lắm
c̣n có mặc áo đầm thành váy with a different top, hay mặc áo đầm thành top (mặc cái váy khác chồng lên)
thành ra không bếit bao nhiêu bộ, có cô kia làm chung 8 năm rồi mà cổ nói chưa bao giờ thấy ḿnh mặc trùng lạiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]