Re: Qu bất ngờ


Posted by KT ..71..133.206 on Mar 21, 2020 at 10:50:46:

In Reply to: Re: Qu bất ngờ posted by tn on Mar 21, 2020 at 10:45:03:

KT cũng vậy, thng thường HA hay ni, chuyện lớn vậy m HA im ru nn KT bất ngờ
Mẹ của c ph hội trường lm trong cha với KT cũng ngoi 90 giờ đang yếu KT muốn đi thăm m gia đnh sợ ly Coronavirus nn KT khng đi thăm được, gia đnh c người lớn tuổi nn cẩn thậnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]