Re: Cyber Monday


Posted by Q ..192..191.10 on Dec 02, 2019 at 13:18:24:

In Reply to: Cyber Monday posted by KT on Dec 02, 2019 at 13:13:50:

12k cho costco uông quá
KT làm tiền mặt không biết ddể đau nên mua hột xoàn giấu cho nó gọn hon la giau 1 cuc tien, nhưng hột xoan costco bán lại lỗ chứ không được vốn đâu, nếu mua hột xoàn nước trong high grade sau này bán sẽ lấy lại vốn ít lỗMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]