Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 09:39:00:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by td on Sep 14, 2018 at 09:36:54:

vi lần DG cũng đa với chị hắn con chị n ngoan qu (m chng n ngoan tha^.t v sợ mẹ) chị cũng nn thả lo?ng 1 cht cho chng n dễ thở . nhưng chị khng nghe, may m DG chưa bị chị hắn chửi "nhiều chuyện" hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]