Hỏi về Karaoke


Posted by KT ..107..97.86 on Dec 02, 2019 at 13:33:18:

Thời buổi nầy anh chị cn chơi ht Karaoke khi c hợp mặt khng ??
KT định mua một gin karaoke Better Music Builder mới v cc c thợ thch ht lắm khi c tiệcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]