Re: tui đu c hận th g với ....


Posted by TLN ..172..17.38 on Jun 13, 2019 at 09:52:33:

In Reply to: Re: tui đu c hận th g với .... posted by Ph Vn on Jun 13, 2019 at 09:42:49:

Dạ TLN biết con ong ht mật bằng vi v chch (sting) bằng ngi ở đui n, sau khi chch xong th ngi dnh lun vo mnh v con ong chết, giống m bom tự st gh hn anh PV 😁

Chọc anh CP cho vui thi m heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]