Re: bac Lz


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 09:44:03:

In Reply to: bac Lz posted by tn on Sep 14, 2018 at 08:52:41:

Cảm ơn bác đă trả lời

Thật ra tôi nói cái đó lư do chính không phải v́ "v́ sao công giáo ko cho linh mục lấy vợ". Mà tôi muốn đưa ra 1 ví dụ rằng "1 phần giáo lư do con người luận thêm ra, không phải lời của Chúa"

Bác cũng nói đó thôi: "dó là 1 trong những lư do tại sao giáo hội Công Giáo chấm dứt chuyện các LM có g/d". Rơ ràng cuốn sách Bible không thay đổi, nhưng trước đó giáo hội cho lấy vợ, đùng 1 cái giáo hội đổi ư không cho lấy vợ. Vậy là cái phần "giáo lư do giáo hội đặt ra" đă thay đổi, đúng không?

C̣n bây giờ bác bảo là người ta làm vậy v́ động cơ tốt, th́ OK. Các nhánh khác họ cũng làm vậy v́ động cơ tốt của họ, cho nên chỗ này ta không thể nói ai "tốt" hơn ai. Người Protestants họ sẽ nói "oh, v́ mấy ông LM ko được lấy vợ nên mới có mấy cái vụ child sex abuse nọ kia ầm ầm lên". Th́ đó cũng là cái lư của họ. Nên nói chung cái "merits" của mỗi việc là tùy tâm mỗi người thôi.

Cái quan trọng nhất tôi muốn nói ở đây, là khi có con người dính vào, tùy tiện đặt thêm luật lệ, th́ nói chung là có chỗ nghe được có chỗ khó nghe. Chứ c̣n về bản chất bên trong, về lời dạy của Chúa, Phật và những người khởi xướng th́ nói chung các tôn giáo đều tương tự nhau, và đều là những điều tốt lành cơ bản mà người thường đồng ư. Điểm này tôi nghĩ tôi đồng ư với bác nên không có bất đồng ǵ ở đây.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]