Re: đng hay sai


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 14, 2018 at 09:41:00:

In Reply to: đng hay sai posted by DG on Sep 14, 2018 at 09:31:16:


sao m b chị của hắn kh voi con qu dzị ...... ni dại chứ neu lỡ thằng nhc c chuyện g th ngoi đ cầm đi giy m khc ..............

bửa no hắn phải ni voi chị ... lm kh qu mai mốt đủ tuổi truởng thnh l n that ra khỏi nh thi .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]