Is it possible..


Posted by TLN ..172..16.226 on Jan 11, 2019 at 12:11:49:

To lose 10 lbs in 2 weeks????

Nhỏ em TLN nói nếu TLN quyết tâm và theo cách she chỉ th́ có thể xuống 10 lbs trg 1 tuần luôn chứ ko phải là 2 tuần nữa. Nghe thấy hoang đường quá 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]