Re: Tơi tả


Posted by Lz ..207..61.9 on Feb 13, 2020 at 12:16:19:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by TLN on Feb 13, 2020 at 11:38:37:

Ti cho hai trẻ qu! Bc lm ti nhớ cu ny (trong bi "Buồn")

"Buồn như trong 1 tuần, hai đứa khng gặp mặt ..."

Hy vọng l tnh trạng xa cch bất đắc dĩ ny sẽ sớm qua cho hai bc :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]