Re: đng hay sai


Posted by KT ..107..75.62 on Sep 14, 2018 at 09:51:17:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by DG on Sep 14, 2018 at 09:43:58:

C lần con trai của KT xin KT mua đồ, KT bận , ni con nhờ ng Ngoại chở đi mua đi rồi Ba trả tiền lại cho ng Ngoại, thằng nhc trả lời, ng Ngoại khng phải l parents của n, nhc muốn ni đy l trch nhiệm của KT :))
Chị của hắn bắt con lớn phải lo cho 2 nhc nhỏ l khng đuọc :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]