Re: Bữa trưa đơn giản


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 12:17:06:

In Reply to: Re: Bữa trưa đơn giản posted by ch on Feb 13, 2020 at 12:13:54:

em phải cắt bớt ăn chips nữa mập th em khng mập, ăn thịt th em t ăn lắm , lại bị cao mu, cao cholesterol anh ch chụp hnh ci lọ miso sauce em đi mua . c loại no chua chua ngọt ngọt, em chỉ cần up với bắp cải, để vi tiếng ăn đuọc khng hả nch ??? chế biến from scratch th em dỏm lắm
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]