Re: đúng hay sai


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 09:51:40:

In Reply to: đúng hay sai posted by DG on Sep 14, 2018 at 09:31:16:

Chỉ 1 chuyện kể ra th́ hơi khó kết luận chung chung. V́ cũng có thể chị kia muốn dạy con làm người ngay thẳng. Có những người khí khái họ không bao giờ xin ai cái ǵ, mà ai cho cũng không lấy. Ấy là cái bản tính của họ chứ không phải họ khó tính.

Chị kia vẫn nghĩ con ḿnh xin giày. Bác DG là người cho bác thấy b́nh thường. Chứ giờ bác thấy con bác cứ hôm nay xin người này cái này, mai xin người kia cái kia, th́ bác có thấy kỳ không? Có người tự trọng họ không muốn con ḿnh làm như vậy

Nhưng mà h́nh như chị này khác với chị nào hôm trước lấy chén dĩa phải không bác DG? Chị kia th́ nếu con chị ấy xin được giày ngon chắc c̣n mừngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]