Chị Q ơi


Posted by MSP ..64..120.178 on Nov 30, 2018 at 14:41:55:

Chị nói thời này người ta giành nhau candidates, chắc chỉ đúng cho những người giỏi chứ người mới ra trường hay người average, đi kiếm job đỏ con mắt luôn đó chị à :)

Ai có job cũng lo làm để giữ job đó dù có bị gặp manager cà chớn cũng phải cắn răng chịu (MSP thấy mấy người làm chung ở department khác bị vậy)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]