Re: gởi tinh, anh CH


Posted by MSP ..64..120.178 on Nov 30, 2018 at 15:07:17:

In Reply to: Re: gởi tinh, anh CH posted by CH on Nov 30, 2018 at 14:53:56:

MSP bị bướu mà không biết rồi lúc làm biopsy bs nói kq hơi nghiêng về cancer cho nên MSP xin mổ gấp cho rồi để người ta test mấy cục bước cho chắc ăn. Mổ xong nếu mà có bị cancer th́ làm chemo thôi (bịnh này không gây chết người như ung thư vú). Trời thương nên chưa kêu án hihi

MSP cũng mong năm cũ sắp hết th́ mọi chuyện sẽ an yên và có dịp để relax và recover.

Hăng đang packing để move, nên cũng busy lắm lắm. Công việc của ḿnh có những phần phải lo cho mọi người nên ḿnh phải đi notify và contact vendors để equipments được move on time and working before everyone come back to work after the move.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]