Bác KT


Posted by Lz ..207..61.9 on Feb 13, 2020 at 12:23:22:

nghe bác nói hay thắng bài, ma `không biết thƯờng bác chơi món ǵ ? Poker hay Blackjack hay cái ǵ khác?

Nếu bác thắng Poker th́ dễ hiểu, v́ tiền đó lấy từ những người gambler khác chứ không phải house. C̣n nếu bác thắng từ những môn khác th́ tôi thắc mắc chẳng lẽ casino không làm khó dễ ǵ sao? V́ tôi cứ nghe nói nếu ḿnh thắng nhiều lần quá, casino họ để ư họ sẽ không muốn cho ḿnh tới chơi nữa, v́ sợ ḿnh biết cái trick ǵ đó lấy tiền của họ, hoặc họ nghĩ ḿnh cao tay quá chỉ làm họ lỗMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]