Re: bac Lz


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 14, 2018 at 09:53:22:

In Reply to: Re: bac Lz posted by Lz on Sep 14, 2018 at 09:44:03:


"Vậy là cái phần "giáo lư do giáo hội đặt ra" đă thay đổi, đúng không?"

tn đồng ư voi bác ỏ nhieu điểm ..... nhưng h́nh như cái phần GH đưa ra cho những nguoi đi tu này khong gọi là "giáo ly" th́ phải ...

theo tn biet th́ giáo lư có 2 phần, tín ly và luân lư, tín lư th́ khong thay đổi, luân lư th́ có phần thay đổi nhu*ng ra^'t i't,,, Cộng Đồng Vatican II là 1 thay đổi lớn nhất nh́ khong GH th́ phải .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]