Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 09:47:57:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by tn on Sep 14, 2018 at 09:41:00:

thng lớn nhất năm sau ra đại học m chị hắn cn km kẹp dữ lắm .. c lần n ra tiệm cắt tc, bị mẹ n la 1 trận, lần sau khong dm đi

chị hắn thợ cắt tc, nhưng bỏ nghề hơn 10 năm, chỉ cắt cho chồng v con DG cũng hay sang nh chị cắt tc nhưng từ hồi chị bận, DG đi ti.m cắt v very happy v chị cắt khong đẹp = tiệm .

cả nh ni , gp hoi by giờ chị khong talk với ai trong gia đnh lun tụ họp ăn uống khong c g/d chị đ .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]