Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Jan 11, 2019 at 12:28:09:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 11, 2019 at 09:31:42:


nơi đây gọi là xóm chùa quả là không sai . Ngày tết đi hành hương tha^.p tu+., chỉ cần đi một con đường Hazard là gần đủ 10 chùa

Không biết uống cà phê bác ơi , uống vô là bị nhức đầu . Có duyên th́ sẽ gặp thôi .

Tâm chưa định nên tôi tránh những nơi ồn ào đông người .

Mọi người ở đây ai cũng đầy đủ phước báo, trí tuệ mà không biết tu th́ uổng lắm .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]