Re: hỏi về clothes


Posted by TLN ..172..16.226 on Jan 11, 2019 at 12:13:37:

In Reply to: Re: hỏi về clothes posted by DG on Jan 11, 2019 at 12:09:28:

He có áo sọc và carô mà. Nhg he nói carô của chị giống pajamas hehehe

Kệ. He ko thích mặc kệ he chứ, chị thích th́ cứ mặc hehehe
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]