Re: Bữa trưa đơn giản


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 12:09:03:

In Reply to: Re: Bữa trưa đơn giản posted by DG on Feb 13, 2020 at 12:06:16:

em lụi tới độ, mua bánh ướt về hâm nóng, chấm nước mắm nguyên cha^'t chưa pha, không cắt chả lụa, rau hay dưa leo ǵ hết :) vậy mà tới kỳ đi thử máu, high cholesterol mới lạ (206), doctor nói: đừng lo, trong ngụi cô có cha^'t ǵ nó tiết ra đó ... không biết có phải từ những bọc chips tôm, chips khoai tây mà ra :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]