Re: Cyber Monday


Posted by KT ..107..97.86 on Dec 02, 2019 at 13:25:18:

In Reply to: Re: Cyber Monday posted by Q on Dec 02, 2019 at 13:18:24:

KT cũng khng để mấy về hột xon Q ui, bx thch th mua, bx cũng chọn kỹ lắm, nhưng bn lại chắc l lỗ rồi , thi kệ đi miễn she vui l được rồiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]