Re: Đầu tuần


Posted by KT ..107..97.131 on Jan 07, 2019 at 14:19:36:

In Reply to: Re: Đầu tuần posted by tn on Jan 07, 2019 at 14:11:02:

KT th chắc năm nay kh hơn năm rồi, v đng khch hơn v bx mua đồ cũng t hơn năm trước :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]