Re: đẹp


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 04, 2018 at 09:10:18:

In Reply to: đẹp posted by :-) on Oct 03, 2018 at 20:14:22:


Thật sự l phần lớn phụ nữ đều khng hiểu nghĩa của cu ny.

Hoặc hiểu, m họ cứ giả đ khng hiểu.

Cho nn trn tai, trn cổ, trn ngn tay của họ vẫn cn đeo rất nhiều hột lấp lnh, lấp lnh.

Người đn ng của họ sẽ cảm thấy họ rất ư l đẹp, đẹp tuyệt vời, nếu thay v đi mua sắm kim cương hột xon đeo ln cho rạng rỡ lấp lnh, họ đi mua ... beer v đồ nhậu đem về.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]