Re: hỏi ?


Posted by DG ..73..148.244 on Aug 09, 2018 at 17:40:15:

In Reply to: Re: hỏi ? posted by KT on Aug 09, 2018 at 17:31:48:

lm sao m b mật đuọc tru*` phi bx KT v tư như DG :) kể cho KT nghe vụ ny, chồng cu?a chị hắn cũng b mật bảo lảnh em gi anh ấy sang mỹ , she biết đuọc, she cancel vụ bảo lảnh lun, la`m em ga'i anh đ khong sang đuọc mỹ v she đ ni truc khong cho vợ chồng c em chồng sang với l do em chồng lấy chồng l việt cộng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]