Re: Hôm nay ḿnh đổi đề tài


Posted by KT ..107..97.57 on Jul 19, 2019 at 11:49:39:

In Reply to: Re: Hôm nay ḿnh đổi đề tài posted by slh on Jul 19, 2019 at 11:45:06:

Cái thất bại của ca sĩ Minh Cảnh là ông không có người viết nhạc cho ông hát, ca khúc của ông chỉ đuọc có mấy bài và giăm tuồn cải lương thôi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]