hm nay


Posted by slh ..146..1.99 on Jun 22, 2018 at 10:40:59:

trong sở lại c tiệc cho 1 người nữa về hưu, he's my manager :o))

ổng cũng hơn 30 năm nghiệp vụ, một người boss rất tốt lun tn trọng kiến v ủng hộ nhn vin của mnh, tận tm v kỹ lưởng, chưa bao giờ thấy him pressure ai v sẳn sng bảo vệ cấp dưới của mnh nếu cần

I will miss him dearly.......

:o))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]