Re: T ra ...


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 12, 2019 at 17:59:02:

In Reply to: Re: T ra ... posted by tinh on Mar 12, 2019 at 16:47:16:

Tinh sai rồi, ti giả sử CC đầu tin đang ở phng chẵn , HT cũng bắt đầu g phng chẵn số 2 . Cho d CC đi ngược hướng với HT nhưng khi cn cch HT 1 phng ở giữa th CC phải đổi hướng v nếu khng sẽ đụng ngay HT trong ngy hm sau .

Cn nếu CC bắt đầu ở phng lẻ th HT khng gặp được trong lượt đầu đi từ phng 2-16 nhưng rồi khi chng g cửa phng 16 lần thứ 2, CC cũng sẽ phải đổi sang phng chẵn do đ lần ny HT v CC cũng vẫn cng lẻ hay chẵn như nhau v như đợt trước sẽ gặp nhau khi HT lui dần tới phng số 2.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]