Re: bac Lz


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 10:02:03:

In Reply to: Re: bac Lz posted by tn on Sep 14, 2018 at 09:53:22:

Phải, tôi thấy tôi với bác nói chung cùng quan điểm. Tín lư là phần trong Christianity với nhau, nên người ngoài họ thấy xa lạ (chứ không phải họ ghét). C̣n luân lư th́ nói chung chỉ là những điều cơ bản ai cũng thấy đúng không kể có đạo hay không. Chỉ có phần rất nhỏ (10%) mà Giáo hội không theo kịp với xă hội bên ngoài (ví dụ dùng thuốc tránh thai, hay gay relationship, hay divorce) mà bác Mây cứ cố làm to chuyện ra. Giống nhau 90%, khác nhau 10% th́ phải rejoice v́ cùng quan điểm, chứ sao lại phải bực v́ cái chỗ không giống nhau kia.

Mà cái phần chưa giống nhau kia thật ra là phần do con người đặt ra thôi, cho nên rất có thể 1 ngày kia nó sẽ thay đổi. Như bác nói là Công đồng Vatican 2 ("Công đồng" chứ ko phải "Cộng đồng") đă là 1 vụ thay đổi lớn rồi. Giáo hoàng Francis cũng là 1 người rất tiến bộ, rất có thể ông sẽ đặt nền móng để có thêm thay đổi khác cho cái 10% kia.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]