Nói chuyện các loại nước


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 13:23:34:

Các thứ nước mà bác NC dẫn ra thực sự không phải là cái loại nước tôi đang nghĩ tới trong đầu, chỉ v́ ở bên nay đôi khi nói người kia không hiểu th́ phải dùng thôi :)

Giống như giờ tôi đi vào quán ăn, nói "tôi muốn nước trắng" th́ nghe kỳ kỳ, nên nói "cho tôi ly nước lạnh" cho nó dễ. Chứ thực sự ư tôi muốn nói nước không có ǵ hết, không mà cũng không lạnh, room temperature thôi

Để tôi giải thích cho các bác cái "definition" của mỗi thứ nước theo tôi hiểu (cái này là cách hiểu từ lúc bên VN)

- Nước lă: là nước chưa nấu, lấy trực tiếp từ giếng hoặc thùng nước máy. Cái này không nên uống, và thường không ai uống trừ khi khát cháy cổ không có thứ ǵ khác

- Nước lọc: cái này là nước tương đối "hiện đại", về sau này mới có, chứ ngày xưa dù có là nước máy cũng không ai gọi là nước lọc (nước giếng th́ tất nhiên không lọc rồi). Ngày xưa nghe nói "nước lọc" th́ cứ tưởng tượng tới mấy cái tấm thép rỉ sét đậy trên mấy cái khu lọc nước chứ không phải là cái "filter" như bây giờ ḿnh nghĩ. C̣n nước trong ṿi chảy ra gọi là nước máy chứ không gọi nước lọc.

- Nước lạnh: nước có đá.

C̣n nước mà tôi nghĩ tới khi nói "nước trắng", hay ở ngoài Bắc có người c̣n gọi là "nước nguội" hoặc "nước sôi để nguội" là nước đă nấu (để tiệt trùng), sau đó để ở room temperature. Hồi ở VN th́ 99% nước vào người tôi là từ con đường này :) Chỗ tôi đá là thứ xa xỉ, cho nên thường chỉ có đi uống nước người ta bán mới có đá, hoặc lâu lắm cần làm ǵ sang chảnh th́ mới đi mua đá. Nước trong chai / nước lọc th́ không tồn tại, c̣n nước giếng th́ không dám uống, nước chè th́ không thích (cà phê th́ ở VN ko phải để giải khát nên không tính, mà cũng chẳng có tiền mua). Thành ra tôi lớn lên toàn uống nước trắng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]