Re: Chị Q ơi


Posted by MSP ..64..120.178 on Nov 30, 2018 at 14:57:23:

In Reply to: Re: Chị Q ơi posted by KT on Nov 30, 2018 at 14:53:49:

mướn chứ không phải mướng nha KT :)

Chắc chị Q khoe chỉ giỏi và chỉ chỉ đặt hay có cái view của người giỏi thôi (nên thấy it is an easy thing to get a job)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]