Re: Ci khc của gi Mỹ v Việt


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 12, 2019 at 18:03:59:

In Reply to: Re: Ci khc của gi Mỹ v Việt posted by tinh on Mar 12, 2019 at 17:55:22:

Trời ơi Tinh kh qu . Kh thế ny th lm sao m lm bạn v đưa người ta về với Cha được . Tinh phải vui vẻ niềm nở với mọi người nhất l khi ở tại nh Thờ . Lm quen v rồi mới thnh bạn v đưa họ về với Cha . Đ l trch nhiệm của những người Kit hữu chn chnh .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]