Re: Is it possible..


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 11, 2019 at 13:58:16:

In Reply to: Re: Is it possible.. posted by Lz on Jan 11, 2019 at 12:59:04:

với ti tập TD chỉ l để giữ dng đu ra đ chứ cn muốn giảm cn thi m khg care vc dng th dễ m. Cứ trời lạnh dưới 60F th mặc phong phanh ra outdoors đứng chừng 2 giờ hay more cho lạnh teo rồi hy v. V khi trời nng trn 90F cũng chạy ra trời nắng ở riết cho tới khi kht kh cổ v đổ khoảng 1 lt mồ hi th hy v eheeheee
cứ lm thế mỗi ngy suốt 2 tuần đi coi sụt được c hơn 20 lbs khg cho biếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]