Re: tội cho anh ch ghê đi :))


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 12, 2019 at 19:46:24:

In Reply to: tội cho anh ch ghê đi :)) posted by mḿnh on Mar 12, 2019 at 18:30:12:

Nope, tui không có tủi thân tủi phận ǵ hết v́ biết rằng không phải ai cũng đồng ư, hiểu và thích làm những bài toán khó như thế này .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]