[thơ (final version) ] tháng-giêng Lan tim


Posted by Phạm Chung ..98..89.55 on Jan 16, 2016 at 16:36:10:

tháng-giêng Lan tím

lên non ngậm ngải t́m trầm
ngắt hoa Lan tím, lạc trần gian xưa
ngàn / vạn năm (tựa giấc mơ)
thoáng nhanh như một hạt mưa ngang trời

qua em nhặt được nụ cười
đóa Lan tiền kiếp, rong chơi kiếp này

tàn thu lá vàng bay.
bay
qua tháng giêng (tháng-giêng hoài riêng anh)
tạ ơn đời : tháng-giêng-lan

Phạm Chung
[tặng áikhanh, 1/10/2016]Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]