nụ cười tháng Giêng


Posted by Phạm Chung ..98..89.55 on Jan 18, 2016 at 14:23:12:

In Reply to: [thơ (final version) ] tháng-giêng Lan tim posted by Phạm Chung on Jan 16, 2016 at 16:36:10:

nụ cười tháng Giêng
…..
mắt mưa em lúng liếng
trói tôi bằng vu vơ
– mưa tháng giêng, thơ Nguyễn Việt Chiến –

em qua, rớt lại nụ cười
vọng âm bay theo cánh gió
chờ em bốn mùa mộng mị
tim anh nẩy nhánh t́nh si

tháng Giêng ươm nụ tầm xuân
nụ cười nở ra xanh biếc
giao thừa xin đời nhánh lộc
cùng em ươm những xuân vui

tháng Giêng em tặng nụ cười
hồ thu mây trời biêng biếc
mắt em, mắt em lúng liếng
tháng Giêng trói anh một đời

Phạm Chung
(tặng tháng Giêng)Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]