Re: Viễn ly ảo ảnh


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:28:43:

In Reply to: Re: Viễn ly ảo ảnh posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:27:53:

C những lc thời gian như ngưng trệ
người ung dung đứng đ chẳng động lng
ta thương người, nay mới phải thong dong
khi người bảo,"ta xem như thần bảo"

Khi ở lại, dm đu lm gi bo?!
giữ c đơn cho lạnh buốt chnh mnh
gặm nhấm đủ rồi ta sẽ lặng thinh
người dẫu biết, người ơi đừng ngoảnh mặt

ta đi gỡ nốt cm gng bằng min mật,
đốt thời gian su mọt đ honh hnh!
khu hoang phế một đời thui chột trong anh
l t ngục nhốt giam ta bằng khổ ải

C cuộc tnh no m khng vụng dại ?
c bn tay no vượt thot tri ngang ?
c tri tim no khng phải đa mang ?
lưới v hnh
"Samsara"
c km g lưới nhện !?

khi cất bước nhủ lng: đừng bịn rịn
một trăm năm thong chốc đ qua rồi
Thin thu no ghi lại bng hnh "ti"
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]