Re: Viễn ly ảo ảnh


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:46:35:

In Reply to: Re: Viễn ly ảo ảnh posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:28:43:


Hai ngả

Như kẻ đứng giữa ng ba đường
bn ny l đạo, bước th vương
bn đời đ ngn, khng tha thiết
quay lại ng xưa, cũng chn chường

một trăm năm c bao nhiu nhỉ
thong chốc nay đ tc muối sương
sao khng quyết ch theo đường đạo
quẳng gnh tang bồng mới thật
--- thươngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]