Điệp khc ma Thu


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:31:25:

ai nổi gi trong ng hồn trống vắng
để em đi nhặt chiếc l trong chiều ?
Ai đem vất vo biển đời yn ắng
để ti tm chiếc bng của tnh yu ?
--&&--
Những ma Thu trước ngắm l rơi,
hỏi lng ai c thấy chơi vơi ?
c hay lưu luyến mu Thu vắng ?
mắt c theo my lạc cuối trời ?

những l a trn cnh kh quắt
như sợ la đời chưa chịu rơi
cố bm qua bao chiều hiu hắt
để khng phải chết dưới chn người

Mưa Thu rụng xuống l v tri
Những cnh mong manh đu ni chi!
gi cuốn lang thang về với cội
xanh suốt năm qua c ch g !?

m nay my ngừng bay
l Thu phai nhạt
tiếng l vng mục nt
khc trong đm giữa trời
hồn ta đớn lạnh l Thu rợiFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]