Re: Điệp khc ma Thu


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:37:18:

In Reply to: Điệp khc ma Thu posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:31:25:

Đ thấy Thu về trn mun lối
mỗi l trn cy một mảnh đời
l bay theo gi
(tnh yu tới)
gi khuất chn đồi
(l chơi vơi)

Đường quanh con dốc tnh lận đận
ngn l bơ vơ rụng xuống rồi,
sao l trn cnh chưa yn phận
vẫn đợi gi về cuốn l rơi ?

Tnh anh như chiếc l vng bay
gởi vo cơn gi nhẹ ru cy
khẽ nghe xao xc qua hng l
rụng xuống anh buồn
(em c hay?)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]