Cch xa


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:43:48:

Người ấy đ thi lm thơ
Em by giờ khng mong chờ nữa
chiếc l vng lướt vội qua khung cửa
gi đến n đa vu vơ

Con nhện đ bỏ giăng tơ
lưới đ rch v mưa đm trước
my giăng thật thấp nắng khng về được
chiều rơi chầm chậm vo mơFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]