Re: Cch xa


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:50:47:

In Reply to: Cch xa posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:43:48:

Recycle
Xun ra đi vẫn nhớ về trở lại,
Đm sẽ tn qua những ngn tay sung
trăm cảm xc đong đầy tim lng mạn
triệu giọt nồng chan chứa những yu thương
như nao nức đợi chờ khi đng hạn
sẽ trn ra như thc đổ trn nguồn
-
Em ra đi ng hồn thơ vắng lắm
Anh ngồi đy gội tc những vấn vương
như cnh n xun về khung trời cũ
đợi ai cn ht mi khc hoang lương
tim đ thức hay ngn năm ngi ngủ ?
m chn xưa cn nhẹ lắm trn đường
Sng tim dỗi chn hồn theo lối cũ
Vẳng tiếng n đa trong vắt,
khẽ ngi thương
-
Anh mơ c một ngy em trở lại
rồi bng hong dụi mắt sẽ trng ra
tay run vội mở cửa hồn giam lỏng
lng rộn rng tim ht khc hoan ca
nhưng anh biết em khng về thăm nữa
gt chn no yu dấu đ đi xaFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]