K ức (Dejavu)


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:52:57:

Dejavu

C nhiều khi
anh ngỡ đ l em
về qua giữa đời xa lạ
C c b nhn sao giống qu
Giống cả lời ăn,
tiếng ni,
nụ cười!

c nhiều khi
em trốn bn trời,
ở bn kia bờ thương nhớ!
anh bận quanh đời buộc rng trăn trở
mặc cho lng nức nở
mi khng ngui

C nhiều khi
qua giấc ngủ bồi hồi
Tnh thương về ở trọ
Cho tay nắm,
mắt nhn,
thương yu qu!
Đm động hờ!
theo hạt nắng đang tri

C nhiều khi
anh về lại khung trời
Nơi c em trong tất cả
Em hiện r
m sao xa xi qu
Cả khung trời,
thanh vắng lắm em ơi!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]