Re: K ức (Dejavu)


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 08:05:41:

In Reply to: K ức (Dejavu) posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:52:57:

Bến m

Sng nay nắng bn ngoi v gi lộng
những con thuyền ra bến vượt trng dương
buồm căng gi lướt trn ngn ngọn sng
thn nhấp nh khiu vũ khc ngh thường

ta đứng đ,
nhớ về năm thng trước
tuổi thanh xun da rm nắng mặt trời
thn rắn rỏi tc buồm căng gi lược
biển n tnh theo gi cuốn ra khơi

Nhớ vị mặn ngấm dần qua sớ gỗ
Xac kh dần nhung nhơ một tnh xa
dẫu muốn được lnh đnh khng bến đỗ
người sao đnh qun ht thng ngy qua

ời qun lng,
ta mong ngy trở lại
nhớ nhung ơi thấm tha một linh hồn
trong vắng lặng nghe thuyền than van mi
vết thương lng tan nt chẳng người chn

ta ngồi đy nhớ khung trời xa lạ!
cch Biển khơi đu qu một tầm tay
nghe sng vỗ ven bờ sao nhớ qu
hương vị mặn nồng theo gio sang đy

ta muốn xc thn ny mau r nt
ể Linh hồn theo gio lươt ra khơi
Nương theo my về khung trời đ mt
Khoc rưng rưng rơi xuống nhập biển trờiFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]